Mgr. Jana Zemanová

podpora výuky ZŠ Chrast

Angličtina 8.B

October 2020

Prezentace - Music  or    Sports

present tenses:  I play football every day.  I am playing football now.  

September 2020

Way to school

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-TF-AS-2020-09.pdf

 

 

22.6. Konzultace ve škole - připravte se! Nachystejte si všechny úkoly. Probereme, co se vám dařilo, co jste se naučili, s čím byl problém. Přijďte na konzultaci připravení!

15.-19.6.:

Tento úkol je poslední. Děkuju všem, kteří úkoly každý týden plnili a posílali i opravy. Zvládli jste to někteří opravdu na 1*.

1. WB 57/3,4 (pošlete ke kontrole)

2. SB 71/6 (pište o sobě+vyberte si navíc další osobu - z rodiny, kamaráda... a napište větu i o něm/ní) Send by June 19 please. 

Enjoy the holiday. Have a nice time with your families and friends. See you in September. 

 

8.-12.6.:

1. Kdo nebyl na Teams, posílá převyprávěný (svými slovy, min 10 vět) příběh Doctor X (uč. str. 70)

2. Kdo nebyl na Teams, posílá popis obrázku G/ uč. str. 70 (8 vět).

3. Rozhovor. Do rozhovoru doplňte místo čísel vždy alespoň jednu větu (věta má min. 3 slova). Pošlete do 12.6.

Dialogue-7

4. Přečtěte si v prac. sešitě na str. 78/6.5, jak se v angličtině tvoří příslovce (rychle, nahlas, dobře). Vypracujte v prac.sešitě cvičení 1, 2/str. 56, pošlete ke kontrole do 12.6.

1.-5.6.:

1. Teams 3.6. v 10.00 hod.: rozhovor, Doctor X (úkoly z minulého týdne)

2. Doctor X - učebnice str .71/ cv. 7

Na str. 70 jste si přečetli závěrečnou (druhou) část příběhu. Vaším úkolem je vymyslet, co předcházelo. Otázky ve cv. 7 vám pomohou. První část příběhu pošlete do 5.6.

25.-29.5.:

1. Doctor X - učebnice str. 70. Přečtěte si příběh a seřaďte obrázky. Ústně (kdo potřebuje, samozřejmě si zapíše do ŠS) popište alespoň 4-5 větami každý obrázek. Nezapomeňte, že při popisu obrázku používáte průběhový přítomný čas, např. The man is lying on the bed. They are running to the beach. Připravte si také odpovědi na otázky ze cv. 2/str. 71. 

2. Procvičte si krátké rozhovory, nezapomeňte si zkontrolovat, popř. spustit znovu, dokud nebudete 100% úspěšní. Jeden z rozhovorů si vyberte a zkuste v něm pokračovat (alespoň 4 věty) - pošlete do 29.5.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5624

Rozhovory a příběh Doctor X si probereme na Teams ve středu 3.6. v 10.00.

18.-22.5.:

1. Let me guess. Napište mi hádanku.

Popište alespoň v 5 větách 1 filmovou postavu, neprozraďte, kdo to je. Svou hádanku mi pošlete do 22.5. + zkuste uhodnout moji postavu.

He is a very wise man. He knows everything. He is the headmaster of the Hogwarts School. He is an elderly wizard and founder & leader of the Order of the Phoenix. 

2. Podívejte se na ještě jednu ukázku z filmu Harry Potter and The Philosopher´s Stone. Odpovědi (celé věty) na otázky mi pošlete do 21.5.

https://www.youtube.com/watch?v=R9U5qEp_7eE

What does Harry have on his forehead (under his fringe)?

Why can Harry buy all the sweets?

What pet has Ron got?

They are eating Bertie Bott´s Every Flavour Beans.  What flavours are there ? Would you like to taste them? Which beans do you think are not good?  

11.-15.5.: 

1.Procvičujte slovíčka (přídavná jména,nádoby), opakujte si výslovnost, otestujte se.

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php  

2.Podívejte se na ukázky z filmu, který jste určitě alespoň jednou viděli v češtině. Odpovědi (celé věty) na otázky mi pošlete do 15.5.

https://www.youtube.com/watch?v=Og_pAy-N9tM

Where is Harry´s room?

Who is Petunia?

How many presents has Dudley got? 

What does uncle Vernon want to drink? 

Where are they going? 

https://www.youtube.com/watch?v=HqkcbWlQf8s  - do minuty 2:50

Where at the zoo are they? 

Where is the snake from?

Does the snake talk to people often?

Why can´t Dudley  get out?

4.-7.5.:

How did you spend the Witch Burning?

Write an email explaining this Czech tradition to a foreigner. You can use these questions to help you:

When and why is it celebrated? What do you do before/on that day? Do you need any special things? Do you like the tradition?  Why? How did you enjoy "the Burning of the Witches" last week?

There are some words to help you: the evening of 30 April, build a bonfire, make a straw witch, burn the witch, say goodbye to winter.

Napiš mi do 7.5. krátký text (7-10 vět, věty nečísluj), ve kterém vysvětlíš tuto českou tradici. Připiš, jaké letošní pálení čarodějnic bylo.

27.-30.4.:

1.Přečti si článek z časopisu o herečce Jeniffer Lawrence. Ověř si, jak rozumíš - pod článkem jsou 3 fialové řádky (Check your...), postupně rozklikni a otestuj se. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/films-entertainment

2.Who is your favourite film star? Write me about her or him. Don´t write you don´t have any. Krátký text (7-10 vět, věty nečísluj) pošli do 30.4. 

 20.-24.4.:

1. Podívej se na ukázku z filmu Zootopia, pouze prvních 7 minut.  Nejdřív uvidíš ukázku v angličtině (the original clip), poté navíc s titulky (the subtitled clip). Odpovědi na otázky mi napiš do 23.4. 

1.What´s the name of the sloth? The name is funny, isn´t it? Why? What are the sloths like? (=Jací lenochodi jsou?)

2.Write me the joke about the three-humped camel. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8

2. My daily programme - opakování

Napiš mi, jak teď vypadá tvůj běžný den. Připiš, co je na tvém dnu OK a co se ti nelíbí. Alespoň 10 vět pošli do 27.4. 

14.-17.4.:

A PERFECT DAY

Plan a perfect afternoon/ evening with your family or friends. What are you going to do? Are you going to go somewhere? Are you going to watch TV?  Imagine there´s no quarantine!

Zkus napsat věty o všech osobách (I, he, my sister, our dog, my friends, ...), nezapomeň používat GOING TO. 

Alespoň 10 vět mi pošli do pátku 17.4. + V učebnici 69/7 si vyber 2-3 časové údaje a zeptej se mě, co mám v plánu. Otázky mi napiš do 17.4.

6.4.-8.4.:

Učebnice str. 69/cv. 3 - přečti si rozhovor a odpověz na otázky - písemně do sešitu. Do sešitu si zapiš tabulku 69/4: I´m going to = já budu, chystám se (vyjadřuješ tak své plány do budoucnosti): I am going to do homework tomorrow. Budu dělat úkol zítra.

Napiš mi do čtvrtka 9.4., co se ty a další členové tvé rodiny chystáte dělat v následujících dnech. Např.: On Monday I´m going to ride a bike. On Tuesday my sister is going to watch her favourite soap opera. 

 

30.3.-3.4.:

Pracovní sešit 54/1 a slovíčka 6A,  učebnice str. 68/1 - druhy pořadů v televizi. 68/2 - odpověz na otázky - o tvém oblíbeném pořadu v TV napiš alespoň 5 vět, celkem 10 vět. Pošli do 1.4. na můj email.