Mgr. Jana Zemanová

podpora výuky ZŠ Chrast

Hodnocení AJ

Průběžná klasifikace:

Ústní projev - rozhovory, probíraná témata

Písemný projev- slovíčka, testy na jednotlivé gramatické jevy -  obvykle 1x týdně

                            - po každé probrané lekci test

                            - čtvrtletní práce, pololetní práce

Důraz je kladen na mluvený projev, aktivitu v hodině, používání angličtiny za každé situace :-)

Každý má možnost opravné písemky nebo opravného zkoušení!

Každá známka má svoji váhu, tzn. jinou váhu má známka ze slovíček, jinou opakovací (velká) písemka nebo např. rozhovor.

Velikou váhu při hodnocení má aktivní přístup k práci v hodině a plnění zadaných úkolů (v termínu). 

Každá písemka a zkoušení jsou hlášeny předem.