Mgr. Jana Zemanová

podpora výuky ZŠ Chrast

Projekty

Kritéria a hodnocení projektů.

Projekt má rozsah A4, odevzdává se na čistém bílém, nelinkovaném papíře. Nebo ho lze poslat na můj školní email zemanova.jana@skola-chrast.net

Na vypracování projektu jsou většinou min 2 týdny, odevzdává se tudíž v termínu!

Hodnotí se originalita, grafické zpracování (barvy, písmo, obrázky, úprava) a samotný text  - vlastní text, ne stažený nebo opsaný. 

Projekt se vztahuje k probíranému tématu, hodnotí se tedy správné použití probíraných gramatických jevů. 

V průběhu přípravy/zpracovávání projektu mě vždy můžete požádat o konzultaci k projektu. 

Projekt

Projekt-the-year-i-was-born-

Základní pravidla prezentace: 

* jedna myšlenka=jeden snímek

* spíše hesla než věty

* minimální velikost písma 24

* zdůraznění (zvýraznění) v textu

* používám kontrastní pozadí a písmo

* používám fotografie, obrázky

* začátek - program a cíl, závěr- -zopakuji to nejdůležitější, shrnutí

* mluvím zřetelně, správně vyslovuji

* dodržím čas určený na vystoupení 

* vyhradím čas na zodpovězení otázek posluchačů

* uvedu použité zdroje

* obsah prezentace ovládám = vím, o čem mluvím:-)